ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA - ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO JESENÍK

Vítejte na stránkách Zemědělského družstva Jeseník. Naší hlavní činností je chov mléčných dojnic, kterých chováme okolo 500 ks a ročně vyprodukujeme více než čtyři milióny litrů mléka. Mezi naše doplňkové činnosti patří chov masného skotu bez tržní produkce mléka, chov ovcí, koz a výroba mléčných výrobků. Zabýváme se také rostlinnou výrobou, autodopravou a servisem zemědělské techniky. Dále provozujeme dvě okrasné školky, sýrárnu a Agroubytování.
Přejít na obsah
.
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
CHOV MLÉČNÉHO SKOTU PASTEVNÍM ZPŮSOBEM
- výroba mléka
- prodej čerstvého nepasterizovaného mléka v mléčných automatech v Jeseníku
- prodej chovného skotu, zástavových býčků a vysokobřezích jalovic

CHOV SKOTU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA
- prodej chovných a zástavových býčků a jalovic

CHOV OVCÍ A KOZ
- výroba ovčího a kozího mléka
- prodej jatečných jehňat a kůzlat
CHOV MLÉČNÉHO SKOTU
 
  • Na dvou farmách v údolí řeky Bělé chováme okolo 500 ks dojnic holštýnského plemene a kříženky s plemeny České strakaté a Mountbeliard. Dojnice i chovné jalovice jsou v letním období odchovány pastevním způsobem na okolních pastvinách. Jinak jsou zvířata chována ve volném boxovém ustájení s matracemi a vyhrnováním kejdy pomocí automaticky ovládaných shrnovacích lopat.
  • Dojnice jsou krmeny se zřetelem na užitkovost 8200l na dojnici směsnou krmnou dávkou, která se v zimním období skládá z kukuřičné siláže, travní senáže, luskovino-obilní senáže, senáže z triticale, sena a jadrných krmných směsí s doplňkovou minerálně-vitaminovou výživou. V letním období je krmná dávka doplněna zeleným krmením a pastvou.
  • Většina naší produkce mléka je dodávána do mlékárny Brazzale Moravia. Menší množství mléka je odebíráno ve dvou mléčných automatech ve městě Jeseník, nebo zpracováno na naší sýrárně v Domašově.
  • Narozená telata jsou cca do věku dvou měsíců  odchovávána v boudách,  které zajišťují zdravý odchov a i v našich, klimaticky drsných podmínkách, vykazuje tento odchov dobré výsledky. Býčci mléčných krav jsou prodávány  k dalšímu chovu, protože výkrmem skotu se nezabýváme. Díky dostatku našich  jalovic pro obnovu základního stáda dojnic se nám daří udržet dobré reprodukční  ukazatele. Část jalovic, přibližně 50 kusů, nabízíme každoročně k prodeji.
CHOV SKOTU BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA (MASNÝ SKOT)

V současné době chováme cca 75 ks krav základního stáda a využíváme přirozenou plemenitbu býků plemene Blonde d`Aquitaine. Telení krav je směřováno do období od února do května. Poté krávy s telaty odchází společně na pastviny, kde  jsou až do října. Býčci a část jaloviček jsou prodány, zbylé jalovice využíváme k obnově stáda.
MLÉČNÝ BAR (AUTOMAT NA MLÉKO)

Provozujeme mléčný automat v areálu farmy v Bukovicích na ulici Šumperská 118.

V tomto automatu je možné zakoupit čerstvé syrové kravské mléko z našeho chovu, které je stejně jako náš automat pod pravidelnou veterinární a hygienickou  kontrolou. Prodej mléka v automatu splňuje nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, č. 853/2004 o prodeji a produkci syrového kravského mléka. Automat je provozován dle návodu výrobce a mají schválený systém HACCP (systém kritických kontrolních bodů). Mléko, které nabízíme v automatu, zároveň dodáváme do sýrárny Brazzale Moravia v Litovli, která z něj vyrábí sýr Grand Moravia. Mlékárna si každodenně velmi přísně hlídá  kvalitu dodávaného mléka, protože jinak by byla ohrožena výsledná  kvalita sýra, který zraje 9 - 12 měsíců než se prodává. Mléko do automatu před prodejem nijak neupravujeme. Vyznačuje se vysokou tučností (kolem 4,40%) a vysokým obsahem bílkovin (kolem 4,30%), čímž umožňuje domácí zpracování na nejrůznější výrobky: smetana, kyška, i domácí jogurty a sýry.

Fáze života mléka
Mléko je ihned po nadojení zchlazeno na 4 - 6°C ve výkonných chladících tancích u dojírny. Živé  kultury v mléce jsou zchlazením zklidněny a díky látce Lactenin, která chrání čerstvé mléko před škodlivými bakteriemi, stabilizovány. Čím rychleji je mléko zchlazeno, tím déle chrání Lactenin před nežádoucími bakteriemi. Lactenin  je přirozená antibakteriální látka, která patří mezi imunoglobuliny IgM.

Zásobování automatu a uchovávání čerstvého mléka
Automat je zásobován pomocí výměnných nerezových tanků o objemu 200l, které se vozí v klimatizovaném autě a proto nedochází k výraznější změně teploty  při transportu. V automatu je mléko uchováváno při teplotě okolo 4°C.  Mléko se v automatu prodává max. 24h po doplnění. Po té je zbytek mléka odvezen a automat je doplněn čerstvým mlékem. Pokud by teplota mléka stoupla v automatu nad 8°C, bude okamžitě  prodej zablokován, čímž je spotřebitel chráněn.

Jak uchovávat nakoupené mléko?
Je důležité dávat mléko vždy do čisté láhve a co nejdříve ho uložit do chlazeného prostoru s teplotou 4 - 6°C a do temna (nejlépe poslouží lednice). Takto uchované mléko potom vydrží bez problému 3 dny jako čerstvé. Pokud i přesto máte nějaké obavy, zahřejte mléko před upotřebením na krátkou dobu (cca 1 - 2 min) na teplotu okolo 72°C. Pokud zachováte správný postup při uchování mléka v domácnosti, není důvod se obávat jakýchkoliv komplikací po konzumaci čerstvého mléka. Nedejte na různé mýty a pomluvy o mléce, které se dnes objevují v tisku a televizi, a které zaznívají z úst jak hlavního hygienika ČR, ale hlavně z úst naší KONKURENCE. Nedejte na různé mýty a pomluvy o mléce, které se dnes objevují v médiích. Používejte svůj selský rozum, a nenechte si namluvit, že mléko vás může jakýmkoliv způsobem ohrozit. Naopak lidem (a zejména dětem), kteří se mléku a mléčným výrobkům vyhýbají, hrozí zdravotní komplikace z nedostatku základních živin a vitamínů rozpustných v tucích, které jsou v mléce obsažené v nejlépe využitelné formě.

Dotazy s připomínky nám pište na naše e-mailové adresy, viz kontakty.
CHOV OVCÍ A KOZ

V roce 1962 byl na farmě v Domašově založen šlechtitelský chov plemene Cigája, které se zde chovalo po mnoho následujících let. V současné době probíhá postupné překřížení tohoto kombinovaného plemene mléčným plemenem Lacaune, které má vyšší mléčnou užitkovost. Naším cílem je zvýšení produkce ovčího mléka pro jeho zpracování na naší sýrárně.

V chovu koz se zabýváme chovem kozy bílé i hnědé krátkosrsté a jejich kříženců. Naším cílem je produkce kvalitního kozího mléka pro výrobu sýrů. Kozí mléko je zákazníky často vyhledáváno jako alternativa ke kravskému mléku.

Přímo na farmě máme malé muzeum staré zemědělské techniky a nářadí. Po dohodě jsme ochotni vám udělat přednášku s prohlídkou a ukázkou různých zajímavostí. Naši farmu navštívilo spousta zajímavých lidí, jak z domova, tak ze zahraničí. Každé jaro, již tradičně, ovčíny navštěvují  mateřské školky z okolí a děti s velkým zájmem sledují chovaná zvířata naší farmy, hlavně malá jehňata a kůzlata.

Na konci léta, vždy, první zářijovou sobotu pořádáme v areálu farmy Jesenické dožínky. Jedná se o velkolepou celodenní akci s krojovaným průvodem, celodenním zábavním programem se soutěžemi pro děti i dospělé, doprovázenou různými  specialitami včetně rožněných beranů. Celá akce je zakončena večerní taneční zábavou.
Copyright © 2018 Zemědělské družstvo Jeseník  /  tel.: +420 584 402 210   //  Web design by  SKYART Studio


Návrat na obsah